Zapisy na zajęcia przyjmujemy drogą mailową, w  wiadomości należy podać:

- nazwę placówki

- imię i nazwisko dziecka

- grupę, do której ma uczęszczać

- numer telefonu do rodzica/opiekuna

 

biuro@artdancetravel.pl

Cennik:

- zajęcia 1 raz w tygodniu (60 min) - 80 zł / miesięcznie

- zajęcia 2 razy w tygodniu (60 min) - 140 zł / miesięcznie

Opłata nie jest pomniejszana z powodu nieobecności dziecka na zajęciach.

Płatności należy dokonywać z góry do każdego 5 dnia miesiąca na rachunek bankowy:


Szkoła Tańca Dzieciaki Tańcują

ul. Wyborna 11, 03-681 Warszawa

Nr konta: 52 1050 1025 1000 0092 0170 3460

 

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, placówkę oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata.


 

© 2013 by dzieciakitancuja.pl